Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Esrswick, tuindorp in Engeland Voorbeeld van een groepeering in kleinere bouwblokken van dezelfde woningen.

niet met die kunst boven de gemeenschap uit te gaan.

Welnu: thans is er gelegenheid om te toonen dat gij inderdaad dienaren der gemeenschap zijt, d. i. uw kunst aan die gemeenschap dienstbaar te willen maken. Zij roept thans om u; zij vraagt om uw deemoed, zij vraagt om uw gemeenschapszin; zij vraagt u om uw persoonlijke kunst niet aan de gemeenschap te willen opdringen, maar om uw talenten beschikbaar te stellen door het aanvaarden van een uit de gemeenschap zelf voortgekomen bouwkunstig voorwerp, en dat op kunstvolle wijze te groepeeren.

En dat is heusch geen werkzaamheid, waarvoor een architekt zich behoeft te schamen, als te zijn een minderwaardige; want geheel afgescheiden van de ethische waarde van zulk een daad, in deze rampzalige tijden van moreele inzinking, schijnt die taak mij integendeel toe, ongemeen veel te beloven. Het beheerschen en concipieeren van tot groote massa's gegroepeerde eenheden, met al de daarin verscholen mogelijkheden van kunsteffekt, hetgeen ik u eigenlijk niet behoef te zeggen, omdat gij dat zelf wel weet, vereischt in tegendeel een veel grooter kunnen dan het bouwen van een enkel huis.

Uit alle tijden zijn immers de mooiste voorbeelden bekend van aaneengeregen en samengevoegde woningcomplexen.

Sluiten