Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woningen te Rotterdam, architekt Dahlen. Voorbeeld van een groepeering van bouwblokken, bestaande uit dezelfde woningen, tot een tuinstadwijk.

sympathieke, d.i. om in een tijd van woningnood, door inzetting van alle energie, en met voorbijzien van alle bezwaren, als 't ware met één slag die nood op te heffen. Daarmee zou ons land een daad kunnen doen aan alle andere ten voorbeeld, omdat deze daad er een zou zijn van een bizonder gemeenschapsbegrip.

In plaats nu van deze idee, alleen al om de idee als zoodanig te aanvaarden, bereidt men haar het tegendeel: „la mort sans phrase". En deze dood wordt geargumenteerd met allerlei bedenkingen, zoowel van maatschappelijken als aesthetischen aard, bedenkingen, die alleen bij een oppervlakkige beschouwing bestaan.

Bovendien is men zooals o.a. in Engeland, zoowel als in Duitschland en Frankrijk met hetzelfde denkbeeld reeds ernstig bezig, en was indertijd het voorstel tot het gieten van huizen hier te lande; waarvan de mogelijkheid is aangetoond, maar welk voorstel toen-

Sluiten