Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tuindorp te Rotterdam, architekten Granpre Molière en Verhagen. Voorbeeld van een straat, bestaande uit dezelfde woningen.

band moeten nu de omstandigheden waaronder thans kan worden gebouwd en daarom als waarborgen van een voor dezen tijd zelfs gunstiger resultaat naar voren worden gebracht, en wel omdat de direct belanghebbenden, de arbeiders zelf, hetgeen door de sociale ontwikkeling van dezen tijd kan worden geëischt, in den bouw hunner woningen zullen worden gekend.

Het was om die reden dat ik heb gemeend, het voorstel te moeten verdedigen, en mijn wensch te kennen gaf daarover wel een voordracht te willen houden, omdat m. i. alleen Cen meer uitvoerige beschouwing dan de kprte zinnen op het congres: „het kan, het is democratisch juist, het is sociaal reeds aanwezig, maar het moet op goede wijze worden gedaan, waarvan alles afhangt" dat, zeg ik, alleen een zoodanige beschouwing in staat zou zijn het zoo ingrij-

Sluiten