Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKEN OVER KUNST VERSCHENEN BIJ W. L6 J. BRUSSE'S UITGEVERS MAATSCHAPPIJ TE ROTTERDAM

C. S. Adama van Scheltema. Italië* Indrukken en gedachten. Met 28 afbeeldingen . . . . . W . : .;. f4.30, geb. f5.55 Dr. F. Adama v. Scheltema. Ueber die Entwicklung der Abendmahlsdarstellung. Met 21 afbeeldingen in lichtdruk . . f9.90 Dr. H, P» Berlage en zijn werk door de Bazel, Gratama, Dr Kalf, van der Pek, Roland Holst, Staal, Dr. Albert Verwey en Prof. Vogelsang. Met 164 afbeeldingen . . . f 22.50, geb. f 23.75 Dr. H. P. Berlage. Amerikaansche Reisherinneringen. Met

16 afbeeldingen . . I f 1.55, geb. f 2.25

Dr .H.P.Berlage. Een drietal lezingen in Amerika gehouden f 0.70 Dx. H. P. Berlage. Beschouwingen over Bouwkunst es bare ontwikkeling* Met 25 afbeeldingen . . . f 3.20, geb. f 3.90 Dr. H. P. Berlage. Over Stijl in Bouw- en Meubelkunst. Met 88 afbeeldingen. 3de veel vermeerderde druk. f 3.50, geb. f 4 ?5 Dr. H. P. Berlage. Studies over Bouwkunst» Stijl en Same:ïleving» Met 20 afbeeldingen . . . . . f 3.20, geb. f 3.90 Dr. H. P. Berlage. Grundlagen und Entwicklung der Architektur. Mit 29 Abbildungen . . . . '4 . f 2.50, geb. f 3.25 W. Bogtman. Methodisch ontwerpen van Ornament. Met

80 voorbeelden f5.50, gec i 7. '5

Johan Briedé, Jac. van Gils en Dr. E. Wiersum. Oude H izen van Rotterdam» Met 130 penteekeningen f 7.50, geb. 19.— Honderd Teekeningen van Oude Meesters in het Prentenkabinet te Leiden f 5.90, geb. f 7.50. Ter perse. Jaarboekje voor de Grafische Kunst 1917» Met 12 afb. tl 25 H. v. d. Kloot Meijburg. Bouwkunst in de stad en op het iaod» 2de druk met 424 afb. ter perse.

H. v. d. Kloot Meijburg. Onze oude Dorpskerken» Tachtig schetsen van oude dorpskerken in Nederland, f 3.85, geb. f 4.95 H. v. d. Kloot Meijburg. Onze oude Boerenhuizen. Tachtig Schetsen van oude boerenhuizen in Nederland. 3e druk, ter perse R. N. Roland Holst. Vijftien fotografieën naar de wandschilderingen in het gebouw van den A.N.D.B. In halfled. portef. f 66. — R. N. Roland Holst. Vijftien afbeeldingen in boekdruk van de wandschilderingen in het gebouw van den A.N.D.B. f 0.40 Stadhuisbouw» De voorgeschiedenis van den Rotterdamschen Stadhuisbouw beoordeeld . . . f 0.85

Sluiten