Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DAGELIJKSCH BESTUUR:

Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, Amsterdam, Voorzitter.

Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Utrecht, Vice-Voorzitter.

C. van der Voort van Zijp, 's-Gravenhage, 1 „

J. R. Snoeck Henkemans, „ ƒ Secretarissen.

H. Diemer, Rotterdam, Penningmeester.

K. Kruithof, Rotterdam.

P. J. Nahuysen, Utrecht.

Mr. Dr. J. Schokking, Leiden.

C. Smeenk, Arnhem.

Dr. J. A. Nederbragt, 's-Gravenhage, Adjunct-Secretaris.

De Antirevolutionaire Staatspartij, vertegenwoordigd door de H.H.

Prof. Mr. P. A. Diepenhorst en C. van der Voort van Zyp. De Christelijk-Historische Unie, vertegenwoordigd door de H.H. Mr.

Dr. J. Schokking en B. J. Gerretson. De Antirevolutionaire Kamerclub, vertegenwoordigd door de H.H. L.

F. Duymaer van Twist en Mr. V. H. Rutgers. De Christelijk-Historische Kamerclub, vertegenwoordigd door de H.H.

J. R. Snoeck Henkemans en Mr. R. van Veen. De Christelijke Werkgeversorganisatie, vertegenwoordigd door de H.H.

H. Diemer, Kr. Timmers en P. Wielenga. Het Christelijk Werkliedenverbond „ Patrimonium", vertegenwoordigd

door de H.H. F. Noordhof, C. Smeenk en P. van Vliet. De Christelijk-Nationale Werkmansbond, vertegenwoordigd door de H.H.

Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, P. J. Nahuysen en A. van Ooy. Het Christelijk-Nationaal Vakverbond, vertegenwoordigd door de H.H.

H. Amelink en K. Kruithof.

De deelname aan 't congres stond open voor mannen en vrouwen, .die, Christus' Koningschap alom erkennend, bij het licht van de Heilige Schrift als Gods Woord de oplossing der maatschappelijke vraagstukken zoeken.

VOOR DIT DOEL WERKTEN SAMEN:

Sluiten