Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VROUWEN-COMITÉ:

Mevr. Havelaar-Van Beeck Calkoen, Ede, Presidente, 1 n , Mevr. Diepenhorst-De GaayFortman, A'dam, Secretaresse, \ na9ellJkscft Mevr. Van Hoogstraten-Schoch, Zeist, J bestuur.

Mevr. Bakhoven-Michels, Rotterdam. Mej. M. W. Barger, Driebergen,

Secretaresse van de Ned. Chr. Stud.-Vereeniging.

Mevr. Bavinck-Schippers,

Presidente van de Afd. Amsterdam van den Vrouwenbond tot verhooging

van het Zedelijk bewustzijn. Mevr. Baronesse Van Boetzelaer-De Joncheere, Bilthoven. Mej. A. O. Brants, Dieren,

Lid van het Comité voor Inwendige Zending. Mej. H. W. Crommelin, Zeist. Mevr. Dros-Van der Flier, Amsterdam,

Presidente van „Zusterhulp".

Mej. Dudok van Heel, Zetten,

Directrice van Jigt Magdalena-Huis.

Mevr. Baronesse Van Haersolte, geb. Baronesse Van Heemstra, Arnhem.

Mej. A. Kampherbeek, Amsterdam.

Mej. E. M. F. Kleyn, Driebergen.

Mej. W. Klinkert, Amsterdam,

Directrice van de Diaconessenschool der N. H. D. I.

Mej. H. S. S. Kuyper, 's-Gravenhage.

Mej. M. H. Luitingh, Amsterdam.

Jonkvr. S. E. de Savornin Lohman, Arnhem, Presidente van den Nederlandsehen Meisjesbond.

Mevr. Schoch-Van der Wijck, Amsterdam.

Mej. A. Sillem, Amsterdam,

Secretaresse van de Amsterdamsche afdeeling yan de Vereeniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes.

Een Comité voor Huisvesting, dat voor logies zorgde, werd gevormd door:

Mevr. Anema, Valerlusplein 28, Tel. Z. 556.

„ Bouman, Oranje Nassaulaan 39, Tel. Z. 1788. „ Giesen, Jan Willem Brouwerstraat 40, Tel. Z. 5769. „ Ter Haar, Jan Luykenstraat 60, Tel. Z. 3206. „ Lindeboom, Jan Luykenstraat 36, Tel. Z. 4028.

Sluiten