Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eeü groot sociaal werk daarvan afhankelijk was.

w minst in dfe regeling van de verhouding tot het personeel van

Somsworden tegenover elkander gesteld de stellingen, eenerzqds: dat de

werkgevers. M a w. denkDeeld T.an een rechtvaardig loon en

Ï3^^ö^£^ hen moet volgen, die een' rechtvaardig loon iCIeer van de Overheid wordt gevraagd, dat zij een voorheeU gevï wo^t de eisch gesteld, dat zij een loon geve, dat rechtvaardig is, en daarom anderen ten voorbeeld kan strekken. particuliere Met verwijzing naar de beginselen, die voor de loonen n het particul«>re bedrS geilen, z| men voorzichtig. Het particuliere bedrijf laat arbeidh£ richten met het oog op de verkoopwaarde van het arbeidsproduct. Voor den ^S^lLr is de waarde van betgeen de arbeider krachtens de ^be^eenkomst voor hem verricht te berekenen, en die waard " overwegende beteekenis voor den prijs dien hij voor den arbeid^ betalen w^lTn kan Hoezeer de particuliere werkgever ook den zedelijken factor m ^arben^verrnkomsttet zijn recht behoort te laten komen, het commer-

Sluiten