Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de taylorisatie. Na de taylorisatie.

Hoeveelheid verplaatst materiaal 924040 ton 924040 ton

Totale kosten ƒ 168000.— ƒ 78000.—

Netto winst door Taylorstelsel „ „ 90000.—

Kosten per ton per dag 18.24 ct. 8.34 ct.

Gemiddeld dagloon v. d. arbeider „ 2.88 „ 4.68 Arbeidstaak per man per dag 16 ton 57 ton

In de Midvale works, waar Taylor werkzaam is geweest, bleek, dat zijne beginselen inderdaad het beoogde resultaat hadden:

Fer draaibank en per dag.

Differentiëel loon. Gewoon stukloon.

Arbeidsloon ƒ 8.70 ƒ 6.—

Machinekosten „ 8.40 „ 8.40

Totaal ƒ 17.10 ƒ 14.40

Productie per dag 10 stuks. 5 stuks.

Kosten per stuk ƒ 1.71 ƒ 2.88

Clemens Heisz „Das Taylorsystem", 3chmollers Jahrbuch 1914 p. 223, noemt nog toepassingen dier beginselen in Duitscbland bij Borsig in Tegel, bij Ludwig Loewe en Co., die eveneens succes hadden.

Wij kunnen' gerust aannemen, dat eene juiste toepassing der taylorbeginselen de ondernemerswinst aanzienlijk verhoogt, zonder aanwending van meer kapitaal, als in een niet getaylorizeerd bedrijf.

Men zoude geneigd zijn aan te nemen, dat dit systeem, dat thans zoozeer de aandacht trekt, terstond algemeen toepassing gevonden heeft. Dit is evenwel allerminst het geval. Het schijnt toch, dat het voor de practici een harde noot is om te kraken, en dat de denkbeelden van Taylor nog iets anders vereischen dan ze enkel te kennen. De toepassing lijkt mij een buitengewoon moeilijk en ingewikkeld probleem van technischen, psychologischen en physiologischen aard.

Wanneer wij aan toepassing denken, moeten wij die niet verwarren met aanloopen, die men hier en daar neemt en die niets zijn dan partiëele aanwending. Het taylorsysteem eischt veel meer dan b.v. enkel toepassing van een premieloon-systeem, dikwijls van eigen vinding, of de seriefabrikatie of standarizeering der machines, en normalizeering der werktuigen, opberging etc.

De invoering is dan ook zoo tijdroovend, kostbaar en moeilijk, dat daartoe veel meer behoort dan een goede wil!

C. Bertrand Thompson in „The Taylor System of Scientific Management", Chicago 1916, zegt: „Het totaal aantal van toepassingen van scientific management in de Vereenigde Staten „definitely" mij bekend is 172. Hiervan zijn 149 fabrieken en reparatie- inrichtingen, uitmakende

Sluiten