Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene voor den ondernemer zeer voordeelige wijze. Deze oploseing is alleen in de Vereenigde Staten mogelijk, waar de voortdurende toevoer van immigranten een sterke organisatie van den arbeid uitsluit, en naast een arbeidersaristokratie (American Federation of Labor) een proletariaat voorloopig blijft bestaan.

LITERATUUR.

Dr. Junghann. Der Kampf um die Arbeitsleistung in Australiën und Amerika. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 1914. p. 259.

6. Gorham. An introduction to the study of organized labor in America. Ph. D. New-York 1916.

C. Legden, Aus Amerika's Arbeiterbewegung. Berlin 1914. Paul Singer. iG.m.b.H.

Dr. Josefa Ioteyko. La science du travail et son organisation. Paria 1917. F. Alcan.

B. F. Hoxie. Why organized labor opposes scientific management. The Quarterly Journal of Economics. Vol. XXXI, no. 1, 1916.

R. F. Hoxie. Scientific Management and Labor. Monthly Beview of the U. S. Bureau of Labor-statistics. Vol. TL. January 1916, no. 1.

Dr. i.r. Th. van der Waerden. Het Taylorstelsel. Amsterdam 1916.

Clemens Heisz. Das Taylorsystem, Schmollers Jahrbnch, Jahrg. 38, 1914, p. 183.

B. F. Hoxie. Scientific Management and Labor. New-York 1916.

C. Bertrand Thompson, The Taylorsystem of Scientific Management. Chicago 1916, ed. A. W. Shaw Comp.

W. Eochmann. Das Taylorsystem und seine Volkswirtschaftliche Bedeutung. Archiv für Sozialwiseen'schaft und Sozialpolitik, 1914, p. 391.

Ptrof. A. Wallichs. Erfahrungen mit dem Taylorsystem. Archiv für exacte Wirtschaftsforschung, 1914, p. 310.

R. Seubert. Aus der Praxis des Taylorsystems. Berlin 1914.

Fr. D. de Kok O. F. M. Loonstelsels, Arbeidshoeveelheid en Taylorsysteem, De Katholiek, Juni 1917.

H. Mün&terberg. Psychologie und Wirtschaftsleben. Berlin 1916.

F. W. Taylor. De beginselen der wetenschappelijke bedrijfsleiding, vertaald door H. J. Hendrikse, Eindhoven 1913.

Sluiten