Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LECTUUR, DIE OPGESLAGEN KAN WORDEN. (Alphabethisch).

L. t. Aken, Tien Sociale Studiën voor Katholieke Werkgevers, Den. Bosch, 1915.

L. v. Aken, Mr. L. G. Kortenhorst en F. J. A. M. Wierdels, Prae-adviezen over de collectieve arheids-overeenkomst, Amsterdam, 1906.

Dr. H. Bavinck, Christelijke Beginselen en Maatschappelijke Verhoudingen, Chr. en Maatschappij, Utrecht, 1908.

H. Diemer, De ontwikkeling tot Bedrijfsorganisatie, Rotterdam 1919."

BT. Diemer, Politiek en Sociale Beweging, Botterdam, 1918.

Mr. P. A. Diepenhorst, Voorlezingen over de Economie, Utrecht, 1914..

Dr. W. A. van Es, De eigendom in den Pentateuch, Kampen, 1909.

Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging, 1917.

Dr. J. van Hettinga Tromp, Het Sociale Arbeids-Contract, A'dam, 1913.

Dr. P. J. Kromsigt, De arbeid in het licht van Gods Woord, A'dam, 1911.

Dr. H. M. R. Leopold, De Spiegel van het Verleden, Rotterdam, 1918.

Mr. E. M. Meqers, Het Arbeidscontract, Haarlem, 1908.

Proces-verbaal Eerste Christelijk-Sociaal Congres, Amsterdam, 1891.

Proces-verbaal van de Christelrjk-Sociale Conferentie, 1905.

'Rapport betreffende de werking der Wet op de Kamers van Arbeid en de in deze Wet wenschelijk gebleken wijzigingen, uitgebracht aan de Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid, Delft, 1911.

Ds. J. C. Sikkel, Organisatie van den Arbeid, Amsterdam, 1903.

Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Christelrjk-Sociale Studiën, Utrecht, 1917.*

C. Smeenk, Voor het Sociale Leven, Rotterdam, 1915.2

Werner Sombart, Socialisme en Sociale Beweging, Haarlem, 1909.

Mr. M. W. F. Trenb, De economische toestand van Nederland, HaarlemAmsterdam, 1917.

Mr. J. A. Veraart, Vraagstukken der economische Bedrijfsorganisatie, Den Bosch, 1918.

Dr. C. A. Verrijn Staart, Inleiding tot de beoefening der Statistiek, 3e deel, Haarlem, 1917.

Dr. J. Th. de Visser, De Christelijk-Sociale beweging van onzen tijd,

Utrecht, 1913. F. M. Wibaut, Trusts en Kartellen, Amsterdam 1903.

Sluiten