Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leidde de besprekingen altijd zoo, dat alles in orde kwam. Van zijn twaalfde jaar af heeft de Voorzitter van thans een lange leertijd gehad, maar hij heeft het presideeren dan ook heel goed geleerd. Gaat TJ zoo voort als generaal, zoo voegt Spr. hem toe, dan doen ook wij als ondergeschikten trouw onzen dienst .

Nadat Prof. Diepenhorst heeft opgemerkt, dat hij verder wel als generaal wil fungeeren, mits Piof. Slotemaker de Bruine aan zijn Staf verbonden blijft, zingt op zijn verzoek de vergadering de twee eerste coupletten van. Da Costa's: „Zij zullen het niet hebben". Dan spreekt Dr. Kromsigt van Amsterdam het dankgebed uit, waarna de voorzittershamer voor het laatst valt en het tweede christelijk sociaal congres is beëindigd.

Sluiten