Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De rede, aerbaaldelijk door applaus onderbroken, vond algemeen groote instemming. Nadat ze beƫindigd was, werd de vergadering besloten met bet zingen van Psalm 72 : 2 eerste gedeelte en vers 11,

De bergen zullen vrede dragen,

De heuvels heilig recht; Hij zal hun vrooltjk op doen dagen

Het heil, hun toegezegd.

Zijn naam moet eeuwig' eer ontvangen;

Men loov' Hem vroeg en spa: De wereld hoor', en volg' mijn zangen

Met Amen, Amen, na!

waarna men te tien uur huiswaarts ging.

Sluiten