Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMLIJST

DER LEDEN VAN HET TWEEDE CHRISTELJIK SOCIAAL CONGRES.

Exc. P. J. M. AALBEFiSE, 's-Gravenhage. Ds. AALBERTS, Wormerveer. Zr. B. AALDERS, Amsterdam..

G. J. K. VAN AALST, Amsterdam. J. J. ADRIAANSE, Amsterdam.

D. G. AKKERS, Werkendam.

Mevr. Wed. G. VAN ALEWIJK—MOEN, Abcoude.

A.-R. KIESVEREENIGING, Enschedé, B. H. SCHOLTEN.

D. J. B. ALLAARD, Amsterdam.

J. VAN ALTENA Czn., Amsterdam.

Mevr. VAN ALTENA, Amsterdam.

H. AMELINK, Rotterdam. H. VAN ANDEL, Utrecht.

Mevr. W. VAN ANDEL—BIJLEVELD, 's-Gravenhage.

H. ANDRINGA, Holwerd.

Prof. Mr. A. ANEMA, Amsterdam.

Mevr. ANEMA, Amsterdam.

Mej. W. VAN APELDOORN, Amsterdam.

H. ABENDSEN, Harderwijk.

Mevr. ARENTS— SLINGELAND, Deventer.

J. VAN ABKEL, Soest.

H. J. ARNOLD, Rotterdam.

Jonkvr. C. M. VAN ASGH VAN WIJCK, Utrecht. Jhr. Mr. H. A. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Utrecht. Mevr. VAN ASCH VAN WIJCK—Baronesse VAN HOOGENDORP, Utrecht.

Jhr. Mr. M. VAN -ASCH VAN WIJCK, Arnhem.

G. ATTEMA, Garijp. , ■ V ■ * "

Sluiten