Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kleinbedrijf. Beteekenis van bet — 87.

Kleine- en middelgroote bedrijven. Zorg voor — 112, 115.

Koninkrijk Gods. Plaats en roeping dier vrouw in bet — 394.

Kostprijs. Levering beneden den — 64.

Kritiek op indeeling der economische gesohiedénis. 13.

L.

Landbouw. Coöperatie iój zuivelbereiding. 137.

„ De onderdeelen van den Nederlandschen — 117. „ De toekomst van den — 119.

„ Grondbelasting en hypotheek met betrekking tot den — 135. „ Internationale positie van den — 137. „ Maatschappelijke organisatie ten aanzien van den — 361. „ Oorzaken van hoogere bijdrijfsuitgaven in den — 130. „ organisatie. 133.

„ „ Achterlijke toestanden in de — 134.

„ Overheidsbemoeiing inzake den — 134. „ Samenwerking in den — 137. Landbouwbedrijf. Beperking arbeidsduur in het — 133, 135. „ Financieele uitkomsten van het — 125.

„ Invloed van den oorlog op het — 118.

„ Loonen in het — 135. ,

„ Overheidsinvloed inzake het — 120.

„ Sociale maatregelen in het — 133, 137.

„ Vertegenwoordiging van het — 136.

Landbouwbedrijven. Concentratie van — 135.

„ producten. Samenwerking bij levering van — 134. Lectuur op het zedelijk leven. Invloed van bioscoop en slechte — 393. Leer van het communisme tegenover 'de beginselen van het recht. 35. Levering beneden den kostprijs. 64.

„ van landbouwproducten. Samenwerking bij — 134. Liberale leuze ten aanzien van godsdienst en zedeloosheid. 408.

„ school. Loontheorie der — 236. Liefdadigheid en armenzorg. Gevaar van — 402. Loon. Arbeidsverdeeling en het — 237. „ der vrouw. 189, 229. „ naar behoeften. 231.

„ Socialistische opvatting omtrent het — 251. „ voor gelijken arbeidi. Gelijk — 231.

„ man en vrouw. Gelijk — 230, 234. Loonen bij stijgende productiekosten. 134. „ in het landbouwbedrijf. 135. „ Stijging der — 166.

Sluiten