Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Particulier bedlrijf. Excessen van 'het — 86.

„ „ Karakter van 'bet — 61.

Particuliere bedrijven. Concentratie der — 87.

„ „ Concurrentie der — 87.

„ of overheMsbedlrijven. Staking in — 89.

„ werkgevers. Gezinsleven en de — 295. Particulieren eigendom.. Beschouwingen omtrent den — 85. Patriarchale verhoudingen tuschen patroon en arbeider.

Uitslijten der — 20. Patroon en arbeider. Uitslijten der patriarchale verhoudingen

tusschen — 20.

„ „ „ Verhouding tusschen — 330. Patroons en arbeiders. Bedrijfsorganisatie taak van Christelijke — 363. Patroonsorganisatie. Christelijke — 363. Pensioenverzekering voor weduwen. 228. Perioden. Rekening houden met vroegere — 18. Personeel in overheMsbedrijven. Verhouding tot — 72.

„ Overheid en haar — 79.

,; Overleg plegen met — 83. Persoonlijkheid door maatschappelijke organisatie. Verloren

gaan der — 354. Plaats en roeping der vrouw in het koninkrijk Gods. 394. Planmatig arbeiden. Het — 274. Plichtsbesef in staatsbetrekking. 85. Politiek. Be vrouw en de — 161.

Positie der vrouw. Grondbeginselen in Gods Woord omtrent de — 397.

„ Veranderde — 21, 181. Principe en de sociale kwestie. 374.

Principieele veroordeeling der ondernemerswinst. Begeerte

naar overheidsbedrijf wegens — 44. „ vraag betreffende socialisatie. 85. Product. Band tusschen arbeider en — 19. Producten. Afzet der — 123. Productie. De verdeeling der — 329.

„ Invloed van den arbeid op de — 273.

„ kosten. Loonen bij stijgende — 134.

„ proces. Aandeel van den mensch in het — 90.

„ Streven naar verhooging van — 122.

„ van granen. 126. Productieve en consumptieve coöperatie. 263. Productiviteit van den middenstand. 113, 115, 116. Proeven, door Taylor genomen. 279. Prijs. Gradatie van — 83.

Sluiten