Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hiernamaals door eene ongehuwde zuster niet vergeten te worden.

De wisselagent had in 't eerste tien punten vooruit.

Op eenen Donderdag namiddag - Tante zal het nooit vergeten en herhaalt het er dikwijls genoeg voor — kreeg zij een klein net briefje: zij heeft het nog boven in haar werkdoosje liggen en is bereid het beneden te halen. Bij den eersten oogopslag herkende zij het geschrift van den bankier, en al de geschiedenissen van de assignaten, de Spaansche fondsen en de assuranties schoten haar aanstonds te binnen.

„Ik opende", zegt zij, „langzaam het briefje, ik dacht

maar neen...." en zij las:

Scharrbei en Comp. Bank en Recouvrementen.

Huis van vertrouwen. Markt 16, tegen de beurs-

A 17/8 18..

Beste Mina,

De Hemel heeft onzen echt gezegend. Uwe en mijne geliefde Theresa is moeder. Wij bezitten een kindje, eenen gezonden dikken jongen Kom dadelijk. Wij allen verwachten u met ongeduld en bijzonder de lieve kleine om van u den naam te ontvangen, onder welken hij ons dubbel lief zal wezen.

In haast en geluk. — 11 uren 's avonds.

Uw Rodolphe.

De eerste telg der familie was geboren. Kozijn Piet had het daglicht gezien, zoo heet het ten minste, alhoewel het eene afgedane zaak is, dat de meeste

Sluiten