Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bakjes, chocoladepartijtjes, pannekoekfeestjes beschouwt zij als zeer geschikte uitspanningen voor eenen aankomenden student; en hij vindt het ook; want op elke vereeniging zijn Mevr. Hovill en Bertha de voorname genoodigden, en soms komt Bertha zelfs wat vroeger om Tante alles te helpen in gereedheid brengen.

Wij kouten en spelen, en 's avonds geniet ik de eerden arm te geven aan mistress Hovill, die mij voorspelt, dat ik een volmaakt gentleman zal worden: een complimentje, dat Bertha met eenen glimlach bevestigt.

Soms sta ik nog 'een uur op het poortje te staren, als het deurken van den ā€˛Soeten naem Jesus" reeds lang toegegrendefd, en het laatste lichtje op het Begijnhof uit gestorven is.

Onvergetelijke, doch te korte vacantiedagen 1 Wie heeft er zoo niet in zijn leven eene maand, eenen dag, waar hij nog altijd met verrukking aan denkt?

Wij genieten allen uit volle hart. Alleen onz' Mie geraakt niet in haar humeur. Zij steunt en klaagt, bromt en knort, dat er aan mijne kleederen en linnen geen stuk meer heel is, en zij zoodanig moet wasschen en naaien, stoppen en mazen, dat het einde er aan verloren is.

Sluiten