Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden: „nu weet gij, Ernestje, waarom Tante van geenen oorlog houdt, en geenen Napoleon bewondert; en als ik u eenen raad mag geven, word nooit soldaat."

Moet ik het bekennen? het voorbeeld van den armen Wilhelm richt schrikkelijke verwoestingen in mijne oorlogszucht aan. Ik begin aan den krijgsroem te twijfelen, en vraag mij af, of marcheeren, strijden, zegepralen, maar vooral dooden en moorden, wel de bestemming van het menschdom is.

Allengs krijgt de papieren politiemuts minder aantrek, de houten sabel wordt niet meer aangegespt, de boerenjongens vergeten het commando, verliezen alle regeltucht; Ernest slaat „Het leven van Napoleon" toe, en wordt geen soldaat.

5

Sluiten