Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIE SCHETSEN UIT HET JONGENSLEVEN

HET GEVAL VAN MIJNHEER VAN BOTTEL

De dood van den armen Wilhelm besliste over Tantes lot.

De jeugdige jaren verliepen, de jongere zusters trouwden: haar hart bleef gehecht aan zijne gedachtenis en voor immer.

Bij het overlijden van Grootvader was zij op het Pannenhuis gebleven met Mie de oude keukenmeid, en Man den trouwen poedelhond.

Men leefde er eenzaam, afgezonderd. Buiten mistress Hovill en haar dochtertje, die op geheel vertrouwelijken voet ontvangen werden, kwam schier niemand aan huis.

Van de wereldsche betrekkingen had Tante als 't ware geheel afgezien, een enkel persoon uitgezonderd.

Voor hem hield zij alle Donderdagen, hetgeen zij eene receptie noemde, en dat groote toebereidsels vorderde.

Van vóór den middag loopt de goede vrouw kamer in, kamer uit. Haar stofdoek vliegt poetsend en schoonmakend over spiegels en tafels. Hare bevelen klinken het huis rond, en Mie weet niet, waar heur het hoofd staat.

Sluiten