Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aren, de latere opneming met zes, of 't plan van Bruneel met zeventien aren?

Voor een onpartijdig man was er twijfel. Voor den pachter had maar ééne kaart het goed voor: de laatste met de kleinste maat. Voor Mijnheer Van Bottel bestond er buiten het plan van Bruneel met de meeste aren geene zaligheid. Daar alleen was goede trouw en al het overige heette bedrog, doortrapte en lang beraden dieverij.

Wijze Tante, uw voorgevoel heeft u niet bedrogen: men moet rust laten, waar rust is.

Eerbiedwaardig spreekwoord, uwe waarschuwing is maar al te waar: Haal nooit oude koeien uit de gracht Arme Heer Van Bottel, gij zijt er een sprekend bewijs van!

Sedert zijne reis naar Erembodegem is zijn leven verbitterd, zijn geluk vergald. De man is dood voor het genoegen, dood voor de samenleving, dood voor de vriendschap, dood voor al de gezelschappen. Hij bestaat, hij ademt niet meer dan voor zijn verloren goed; zijne gedachten: de elf aren; zijn geloof: het plan van den landmeter Bruneel; zijne toekomst: werken om die kaart te wreken; zijn doeleinde: de ontroofde perceeltjes wedervinden, de gronddieven, gelijk hij ze noemt, ontdekken, vervolgen, ontmaskeren en doen straffen.

Zijne vroeger zoo stille en lachende woning is vol gekijf en krakeel.

Zijne eens zoo gezellige kamer ligt opgepropt met kaarten en papieren.

Zijne eertijds altijd rustige bel klinkt geheel den dag door.

Sluiten