Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIE HERINNERINGEN UIT DEN PROEFTIJD

DE STUDIE VAN MEESTER ADAMS JEUNE

trpSï- d°° vf ^ dC geneeskunde treedt aanstonds in betrekking Van den dag na zijn examen mag hij polsen

het Hde Hngen Pi"en SChrjjven' recePten afleveren"

he .! menscWom in en ook uit de wereld helpen

Voor den advocaat bestaan grootere voorzorgen

zonder nro'rPel ** F™*"* WOfdt niemand toegelaten zonder proefjaren; onder de priesters der Blinde Godin wordt geen opgenomen zonder noviciaat.

Elk jong doctor in de rechten moet drie jaar bij eenen ouderen der orde werken, de studie volgen, de oudedoSE doorioopen, de zittingen der rechtbanken bijwonen en de pleidooien aanhooren: dat heet zijne stage doen.

werkt, 3ref!;edeH d0e" hUn"e Stage in het koffiehuis, werken met den domino, volgen de schouwburgen, doorioopen de dagbladen en aanhooren de nieuwste opera's spild.0 W6rden mijne ieugdige l*aren niet ver-

Sluiten