Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pennen gereed te leggen, de potlqoden te snijden, de bundels te maken, er de namen op te zetten, er koordjes rond te binden, en ze een papieren hemdeken aan te trekken geliik onze advocaat dat heet, en aan Selderslag heb ik al een dozijn zulke hemdekens geleverd", en de hooge stoel schokte het stemmetje piepte, het gerimpeld koppeken kromp meer dan ooit ineen. „Is die bundel dan zoo oud!"

„Oud?.... Onze advocaat zelf heeft hem op de studie met weten komen: ik geloof waarlijk, dat hij hier altijd geweest is. De vorige heeren noemden hem het berenvel, omdat het papier zoo oud en dik is; maar ik denk niet, dat zij er ooit meer van gelezen hebben dan U."

Dat was aanmoedigend! Een dossier ouder dan mijn patroon, en die reeds zooveel hemdekens versleten had als er maanden in het jaar zijn! Ik vond het eene harde noot voor den eersten dag.

Een oudere confrater, aan wien ik 's anderendaags mijn ongeval klaagde, gaf mij lachend de uitlegging.

In al de groote studiën bestaan dossiers van verouderde verloopene processen, waarvan niemand den oorsprong meer" weet de partijen nog kent, of het doel begrijpt; processen die drie, vier jurisdictiën uitgeput hebben, van rechtbanken naar rechtbanken verzonden zijn, en die eindelijk in den vergetelhoek versukkelen, zonder dat men er nog belang in stelt of naar uit ziet.

Voor jonge stagiaires is dat gewone spijs, en gedurende drie, vier maanden bleef ik zonder veelal iets anders te krijgen dan Selderslag tegen Lammekens, die voortging met in het geheel niet te bijten.

Mijn patroon had talrijke zaken, belangrijke processen al te gewichtig om aan eenen beginneling te worden toevertrouwd.

Sluiten