Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dan een derde, het is toch te veel voor mij om alles te verliezen."

„Niets!" besloot ik, de deur openend en de stem verheffend, „öf het boekje weder, óf morgen een proces; en eiken dag, welken gij Verstraeten belet te werken, zult ge tiendubbel betalen", en ik sprak de woorden uit met eene stem, die zeker tot in de fabriek weerklonk.

Staelens kwam tot mij geloopen, vatte mij bij de hand, deed mij teeken stiller te spreken, aarzelde nog eenige oogenblikken, maar eindigde met het werkboekje weder te geven. Hij vreesde zijn geld te verspelen, zijn gedrag bekend te hooren maken, en vooral de andere werklieden het voorbeeld van Verstraeten te zien volgen. De arbeider dankte mij recht hartelijk, en op de volgende zitting kon ik aan het bureel bekend maken, dat de zaak Verstraeten in der minne geëindigd was.

Sluiten