Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de hoogte houdend en alle dartelende beweging stakend, „het is in uw belang, dat ik spreek. Mijn kwartier verhuren kan ik met honderd handen te gelijk. Het ware spijtig. Die kamers zijn als gemaakt voor eenen rechtsgeleerde. Vroeger woonde hier nog een jong advocaat aan huis. Hij was onbekend en moest zoeken, doch was werkzaam en knap gelijk Mijnheer, en iedereen, die de hoofdstad kent, zal u kunnen zeggen, welk vermaard advocaat Mijnheer Duruisseau, die hier klein begon, thans geworden is." Die beweegreden was afdoende.

Waar Mr. Duruisseau groot geworden was, waarom zoude Ernest Staas daar ook niet lukken? Tante sloeg het akkoord toe: de jonge advocaat was geëtabliseerd.

Tegen den muur werd de boekenkast geplaatst; in 't midden der kamer het bureau-ministre, en er achter in eenen breeden leunstoel de rechtsgeleerde, de pen achter 't oor, het wetboek in de hand, bereid om te adviseeren, exploiteeren, procedeeren, concludeeren en appeleeren tegen geheel de wereld.

Er ontbrak hem niets meer dan zaken en cliënten.

Het is waar, de ligging was voortreffelijk.

Hij zag de zuilen van het paleis van justitie; hij zag de oude confraters de trappen optrekken, gebogen onder het gewicht hunner zware procesbundels, hij zag zelfs de pleiters zijn huis voorbijtrekken; maar daar bleef het bij:

niet een enkel, die bij hem aanklopte.

Het kwartaal liep ten einde.

Monsieur Lefinaud bracht zijne rekening, maar had nog den eersten bezoeker aan te kondigen.

„De ligging is misschien wel zoo goed niet als U dacht", bemerkte ik.

„Ho, Monsieur!" hervatte de kleermaker.

Sluiten