Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen vechter in hechtenis genomen, of aanstonds krijgt hij het adres van Mr. De Volder. — De voorspraak is alles in de wereld!

Wilt gij thans een ander oogpunt kiezen om de advocaten te beoordeelen, de politiek bij voorbeeld? Daar is de verscheidenheid niet minder bont. Alle kleuren zijn vertegenwoordigd op de balie, van het donkerste zwart tot het vurigste rood, — van het zuiverste wit tot het sterkste bruin. Socialisten, democraten, volksvrienden en vrijheidshaters, oyerdrevenen en gematigden, warmen en kalmen, zuiveren en onzuiveren, — ge vindt alles onder de advocaten.

De andere standen kan men min of meer rangschikken: de advocaten ontsnappen aan alle classificatie, trotseeren alle catalogeering.

De boeren en kosters zijn meest clericaal, de nijveraars en kooplieden in meerderheid progressist, de renteniers bij uitstek bewarend. — Wat zijn de advocaten? tenware men toegaf, dat zij meestal verwarrend zijn.

Mijne vraag: „Wat is toch eigenlijk een advocaat?" blijft onopgelost, en ik zal zelf moeten antwoorden: „een advocaat is een arme jongen, die lang studeerde, aan zijne Tante zeer veel geld kostte en ten laatste niet weet, waartoe al die arbeid, al die opoffering dienden, en waar hij nu eindelijk goed voor is."

11

Sluiten