Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest zijn; maar had hij, als ik, eene geliefde te winnen? Bestond er een meisje, dat hem duurbaarder was dan al de kunst der ouden of de welsprekendheid der modernen ?"

„Stil, stil", riep August en stopte mij den mond, „een vrouwenaam in dit heiligdom der wetten! Van liefde spreken in tegenwoordigheid van Cujacius en Justinianus' Ik zie Stockman u reeds bedreigen en Voet springt aanstonds van zijn schap!"

„Gij hebt wel te lachen", hernam ik, „maar hoeveel zieken heeft de Heer Dokter reeds bezocht?"

„Ho!" zeide hij losweg, „den geheelen morgen bracht ik in het gasthuis door. Schoone gevallen, vriendlief - ziekten die ik zelfs niet wist, dat bestonden; ja, de natuur is onuitputtelijk.... in kwalen en ellenden. En dan", fluisterde hij mij in het oor, „ik ben driemaal haar huis voorbiigeloopen."

„En zij zat voor het raam? Gij hebt haar gezien, gegroet?" „Kom, Ernest, gij vraagt te veel. Er was niemand aan huis dan het kleine zusterken, een engelachtig kind " „En dat is alles?"

„Weihoe, is het niet genoeg voor vandaag?" en August danste de kamer rond, alsof hij de gelukkigste der minnaars was.

Eens op dit onderwerp, waren cliënten en processen patiënten en schoone gevallen spoedig vergeten. De toekomst kreeg hare schitterende tonen weder, en wij hervielen in onze zoo dikwijls teleurgestelde, doch altijd zoo genoeglijke, zoo gelukkige droomerijen. August had natuurlijk ook zijne liefde: wee hem, die er geene heeft op dien leeftijd!

Het onwetend voorwerp zijner genegenheid was de oudste dochter van eenen beambte van't ministerie. Ik zeg onwetend

Sluiten