Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adelaar.

Albatros.

Alligator.

ff Adelaar. De koning der vogels wordt hij genoemd en terecht. Van alle vogels heeft hij zeker wel het scherpst gezicht, de grootste kracht, de fraaiste vlucht. De adelaar stijgt vaak tot buitengewone hoogte, vanwaar hij speurt naar zijn prooi. Bemerkt hij iets op de aarde, dat hem tot voedsel kan strekken,f dan schiet hij loodrecht en met duizelingwekkende snelheid daarop neer. De grootste adelaars durven zelfs den mensen aanvallen. Hunne kracht is verbazend.

Albatros. De albatros is een groote zeevogel, die gevonden wordt aan de zeekusten van het Zuidelijk halfrond. Daar op de rotsen bouwen deze zwemvogels hun eenvoudig nest, waarin 't wijfje'meestal "slechts één ei legt. Dit ei, grooter dan dat van den zwaan, is eetbaar. Het vleesch der dieren is echter onsmakelijk. De vogels zijn groot en sterk, maar vallen andere dieren niet aan. Zij voeden zich met kleine zeedieren, doode visschen, enz., waarbij zij zeer gulzig zijn.

Alligator. De alligator is de krokoaü van N.-Amerika. Hg bereikt een lengte van 2 a_ 3\ meter en voedt zich met visschen, vogels en andere dieren. Desnoods kan hij maanden lang zónder voedsel. Hij beweegt «ich in 't water rechtuit vrij snel, maar kan moeilijk zijwaarts wenden. Op 't land is de mensch hem veel te vlug af, mits men maar zorgt buiten bereik te blijven van zijn kraohtigen staart. Het wijfje legt 30 tot 50 eieren, die door de zon worden uitgebroed.

É

Sluiten