Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijen. Het nijvere en nuttige diertje, dat den honig verzamelt. De bijen leven in groote groepen of maatschappijen bijeen in de bijenkorven. Sommige bijensoorten leven in wilden staat in holle boomen. Iedere maatschappij bestaat uit een koningin, eenige honderden mannetjes, darren genoemd, en eenige duizenden werkbijen (wSfjes). Deze laatste verrichten al net werk. n.1. het maken van de cellen

in den korf en 't verzamelen van den honig, 't Is zeer interessant 't leven dezer diertjes nader te leeren kennen.

Bloedhond. De echte bloedhond is slechts zeer zeldzaam. Hij is een groot en krachtig dier en bezit 'n scherpe reuk, wat hem zeer geschikt maakt voor 't opsporen van misdadigers, waartoe hjj door de politie veel wordt afgericht. Men noemt hem dan ook* wel

speur- of politiehond."

Bloedzuiger Bloedzuigers komen ook in onze wateren in groot aantal voor. Er bestaan tal van soorten dezer diertjes, o.a. eene, welke voor de geneeskunde van groot nut is. Deze soort is hiernaast afgebeeld. Men vindt ze voornamelijk in ZuidEuropa. Een jongen, die wel eens bloedzuigers in een glas heeft gevangen gehouden, zal wel hebben opgemerkt, dat zij uitstekende weervoorspellers zgn. Als er verandering in 't weer komt, geven zij dit te kennen door heftige bewegingen in het water.

Bijen.

Bloedhond.

Bloedzuiger.

Sluiten