Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boa constrictor.

Boa constrictor. Een gevaarlijk beest is deze reuzenslang,, dié leeft in de tropische streken van Amerika. In volwassen staat meet zü dikwps over de dertig voet. vergiftig is zij niet, maar ze bezit een geweldige kracht, die haar in staat stelt om groote dieren, als pa»rdeh en koeien, door deze te omstrengelen, ineen te drukken en te dooden. Vandaar de naam constrictóf ^ die eigennjk „samentrekker" beteekent.

Bot. Een platte zeevisch, die in grooten getale aan onze kusten wordt gevangen en veel in ons land wordt gegeten. De bot komt vooral veel voor aan den mond van groote rivieren die veel slib aanvoeren, Zn leeft daar meestal op den bodem in dat slib. Ook zwemt zij vaak een heel eind deze rivieren op.

Bot.

Buffel.

Buffel. De buffel leeft m verschillende streken der aarde in 't wild, doch is wel te temmen en dan voor het doen van arbeid af te richten. Zoo wordt hij op Java b.v. gebruikt ba den rijstbouw. De buffel onderscheidt zich door een breeden, korten kop en groote, wijd uitstaande, naar achteren gebogen horens. Veel leeft hij ïtt moerassige streken: De hier afgebeelde wordt in Indie aangetroffen. In 't wild is hij vrij gevaarlijk. De Amenkaansche buffel wordt bison genoemd.

Sluiten