Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duif. Er zijn een menigte soorten van tamme duiven^zooals er hier eene is afgebeeld, zooals kropduiven, tuimelaars, postduiven, nonnetjes, waaierduiven en tal van andere. Al deze soorten stammen af van de in 't wild levende rots- oi klipduif, zoo genaamd omdat zij niet in bosschen, maar in de bergen verblijf houdt. Men houdt duiven meestal om het genoegen, dat de omgang smet deze aardige, vriendelijke ^{dieren verschalt.

Duif.

Duikeend. De duikeend is 'n groote zwemvogel, die voornamelijk aan de kusten der Noordelijke zeeën leeft. Hier te lande trekken deze eenden alle jaren in groote vluchten door, zoodat men ze dan in grooten getale •op onze meren en plassen kan aantreffen. Op zee voelt de duikeend, zich het best thuis te midden van hevigen storm op de plaatsen waar de golven het hoogst gaan en de branding het hevigst woedt.

Duikeend.

Duizendpoot. Een diertje, dat zich bij voorkeur in het donker ophoudt, in den grond, onder steenen. tusschen boomschors, enz. Duizend pooten heeft het wel niet, maar toch is 't aantal pooten niet gering; het wisselt van 9 tot over de 100 paren. In warme landen, waar de meeste en grootste soorten voorkomen, bereiken ze wel eens de lengte van een voet.

Duizendpoot.

Sluiten