Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eekhorentje.

Eend-kuiken.

Eend.

Eekhorentje. In verschillende streken van ons land wordt dit kleine, vlugge knaagdier aangetroffen. Het heeft een langen pluimstaart en lange teenen, voorzien van scherpe nagel», waardoor het zich gemakkelijk in de toppen der boomen beweegt. Door van den eenen boom op den anderen over tespringen kan het soms een vrij groeten afstand afleggen. Het eekhorentje voedt zich met noten, bessen en andere vruchten of zaden Den winter brengt het in winterslaap door.

Eend. Wie kent niet den plompen vogel, die loopen, vliegen en zwemmen kan, maar geen van drie uitermate goed? Er zijn een massa soorten eenden, tamme en wilde. De laatste zijn goede vliegers'en worden gedurende een groot deel van het jaar in zoogenaamde eendenkooien met lokeenden (half wild en half tam) in grootengetale gevangen. De mannetjeseend, d,e woerd, is iets meer gekleurd en fraaier geteekend dan het wijfje.

Eend-kuiken, 'n Jong eendje. Somtijds Iaat men eendeneieren uitbroeden door een kip en dan is het grappig om te zien hoe bezorgd de pleegmoeder is voor de kleine kuikentjes, wanneer die te water gaan. Zij kan de jonge diertjes niet volgen en blijft, angstig roepend, aan den kant loopen.

Sluiten