Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eendagsvlieg. Van de duizenden soorten van vliegen, welke er op aarde bestaan, is hier afgebeeld de ééndagsvlieg. Dat is de naam van een insect, dat in zijn gevleugelden staat niet langer leeft dan één dag. Het diertje wordt ook wel eens de Meivlieg genoemd, omdat men bet in de maand Mei het meeste aantreft.

Egel. „Stekelvarken" noemt men dit dier dikwijls, maar die naam is foutief. Het eigenlijke stekelvarken is een ander dier. De egel, die in, Europa, Azië en Australië voorkomt, is een nuttig dier, dat zich met allerlei schadelijk gedierte, insecten, muizen, enz., voedt. Bug en zijden zijn met scherpe stekels bedekt. Bij dreigend gevaar rolt hij zich ineen, zoodat de scherpe stekels uitsteken. Hij is gemakkelijk te temmen en is dan een uitstekend muizenjager. In den winter slaapt hij.

Ekster. Ook wel bonte ekster geheeten. Hare veeren zijn zwart, behalve de buik- en

sehouderveeren, die sneeuwwit zijn. De ekster leeft meestal in troepen of familiën bijeen en bouwt in de toppen van hooge boomen haar nest. De vogel is evenals de raaf, zeer diefachtig en heeft het vooral voorzien og blinkende voorwerpen. Vrij gemakkelijk kan de ekster worden getemd en dan leeren geluiden na te bootsen, zelfs enkele woorden te „spreken".

Eendagsvlieg.

Egel.

Ekster.

Sluiten