Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eland.

Ezel.

Fazant.

^ Eland. De eland gelijkt veel op een hert, maar is grooter en zwaarder gebouwd en minder schuw. Hij komt, levende in moerassige wouden, voorin verschillende deelen van Bugland, in Noorwegen en Zweden, en voorts in Azië en Amerika. De Amerikaansche eland wordt mosdier genoemd. In Europa wordt het dier steeds zeldzamer. De horens wegen wel een vijftig pond ongeveer.

Ezel. Dom en lui noemt menigeen dit welbekende, maar weinig voorkomende dier. Doch ten onrechte; als de ezel goed verzorgd wórdt, is hij niet dom en lui, maar een zeer nuttig, gewillig, geduldig dier. Dat ondervindt men vooral in Oostelijke landen, waar hij meer voorkomt dan hier en den mensch vele diensten bewijst. Hier in West-Europa deugt het klimaat niet voor hem. In Afrika en Azië leven ook wilde ezels. Dit zijn zeer vlugge en moedige dieren.

Fazant. De fazanten komen hier te lande zoowel in 't wild • voor als in gevangen staat. Ze behooren eigenlijk thuis in Azië, maar gedijen ook in onze bosschen (de boschfazant) zeer goed. Op de teekening is afgebeeld een goudfazant, die in China leeft en op den kop een bosje opstaande goudgele veeren draagt. Alle fazantensoortenrdragen'geen langen 8taart.'^2-^

Sluiten