Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Garnaal.

Gazelle.

Gems.

Garnaal. Een schaaldier, dat in zee leeft, bij duizenden gehangen wordt en voor velen als een lekkernij geldt. Het is enkele centimeters lang en bleekrood van kleur. De garnaal leeft gewoonlijk op zandige zeebodems in de nabijheid der kust. In zuidelijke zeeën, b.v. in den Indischen Oceaan, vindt men soorten, die wel een 25 cM. lang worden. De garnalen van de Zuiderzee zijn kleiner dan die der Noordzee; de laatste zijn bruiner en worden bij 't koken niet rood.

Gazelle. De gazelle behoort tot de antilopen-soorten en leeft voornamelijk in 't Noorden van Afrika. Zoowel het wijfje als het mannetje draagt horens. Het zijn ranke, sierlijke en vlugge dieren, die in groote familiën van wel over de honderd stuks samenleven. Jong gevangen zijn zij gemakkelijk te temmen. Ze worden in Egypte en Syrië dan ook veel als huisdieren gehouden.

Gems. Een lid van dezelfde familie. Terwijl de gazelle echter in de Afrikaansche zandvlakten woont, heeft de gems hare woonplaats in de bergen, vooral in de Alpen. Zij klimt en klautert met groote zekerheid en vlugheid, springt over afgronden van wel zes meter breed en doet zelfs wel sprongen van tien meter in de diepte. Er wordt veel jacht op de dieren gemaakt, want het vleesch smaakt uitstekend en van de huid maakt men een fijne soort leder.

Sluiten