Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gier. De gier (er bestaan verschillende soorten van dezen vogel) behoort tot de roofvogels. Uitgezonderd enkele soorten vallen zij echter geen levende dieren aan, maar voeden zij zich hoofdzakelijk met doode dieren. Deze in staat van ontbinding verkeerende lichamen kunnen zij reeds op groote afstanden zien en ruiken. Zij zijn zeer gulzig en eten soms zoo veel, dat zij een tijdlang niet kunnen vliegen.

Giraffe. Zooals de struisvogel in grootte alle andere vogels overtreft, is de giraffe het hoogste van alle dieren. Met haar hooge voorpooten en langen hals bereikt zij van voren wel een hoogte van vijf tot zes meter, terwijl . zij van achteren ongeveer drie meter hoog wordt. De giraffe leeft in Afrika en voedt zich met boombladeren en droge grassen. Het is een vreedzaam dier, dat niemand aanvalt, maar zich door krachtige slagen met succes zelfs tegen den leeuw weet te verdedigen.

Goudvink. Een fraai geteekend diertje, dat prachtig kan zingen. Het voédt zich met zaden en bloesems van wilde planten. De goudvink weet zich ook als gevangene gemakkelijk in zijn lot te schikken. Op het plaatje ziet men den vogel met den poot zgn voedsel vasthouden, terwijl hjjj met den snavel er aan pikt.,

Gier.

Giraffe.

Goudvink.

Sluiten