Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haan.

Vechthaan.

Haan. De haan is het mannelijk hoen. Hij is grooter en fraaier gekleurd dan de wijfjes, wier aanvoerder en beschermer hij is. Zijn statigen, trotschen stap, zijn fier opgeheven hoofd toonen, dat hij een moedig dier is. Hij duldt geen andere hanen in de nabijheid. Wanneer een vreemde haan komt opdagen, begint een gevecht, dat niet eindigt voor de indringer Verdreven is of hijzelf het onderspit heeft gedolven.

Vechthaan. Die strijdlustige natuur van den haan gaf in vroegere tijden aanleiding tot het houden van hanengevechten, een geliefd volksvermaak, waarbij men hanen tegen elkaar in 't strijdperk bracht. Er werden zelfs uitsluitend met dit doel hanen opgefokt, zooals hiernaast een is afgebeeld. De kam van deze dieren was weggesneden om te voorkomen, dat de tegenpartij dezen zou kunnen vastgrijpen of openscheuren. Gelukkig behooren deze wreede dierenplagerijen thans tot het verleden.

Haas.

Haas. De haas is een vreesachtig en schichtig dier, dat evenals het konijn, in ons land veel in 't wild leeft. Hij is scherp van reuk en van gehoor en loopt zeer snel. Zijn gezicht is echter zwak. Hij Blaapt met de oogen open. Er wordt veel jacht op het dier gemaakt, want zijn vleesch is smakelijk en de pels kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Sluiten