Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hagedis. De .hagedis behoort bij de zoogenaamde reptielen of kruipende dieren, waartoe ook de slangen en schildpadden gerekend moeten worden. Er zijn vele soorten van hagedissen, sommige zonder, de meeste met pooten. In ons land leeft slechts een kleine soort, maar in warmere streken treft men hagedissen aan, die wel tot twee meter lang worden. Onze inlandsche hagedis voedt zich met kleine insecten.

Haring. Er is zeker geen | «eevisch zoo populair als de ~ haring, die op velerlei ma- -5 nieren toebereid en onder m verschillende benamingen ge- Q nuttigd wordt. Wij eten ze * als pekelharing, gemarineerde» haring,, panharing, bokking. Deze vischsoort komt in ontzaglijke hoeveelheden in de Noordelijke zeeën voor. De haring is een roofvisch, die zich met kleine schaaldieren voedt.

Havik. Aan den krommen snavel is wel te zien, dat de havik,' ook wel patrijzenvalk genoemd, een roofvogel is. Deze vogel komt ook in ons land voor, n.1. in de bosschen in 't oosten en zuiden, waar hij in de hoogste boomen nestelt. Het is een vraatzuchtige roofvogel, die zijn prooi zoekt onder onzen hoenderstapel of onder 't gevederde wild, en dus zeer schadelijk is.

Hagedis.

Haring.

Havik.

Sluiten