Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoornuil.

Ijsbeer.

Jachthond.

Hoornuil. Hoe dit dier aan dien naam komt, ziet men duidelijk op deze afbeelding. De hoorn- of boschuil heeft vederbosjes, in den vorm van horens, op den kop. De uilen zijn nachtroófvogels. Door hun scherp gezicht en gehoor bemerken zij hun prooi (kleinere dieren als muizen en vogeltjes) reeds in de verte, terwijl zij deze door hun onhoorbareh vleugelslag ongemerkt -kunnen naderen. Ook in ons land komen verschillende soorten van deze vogels voor.

Ijsbeer. De meest gevreesde bewoner van de Noordpoolstreken. De ijsbeer is minder plomp dan andere beren en beweegt zich ook veel vlugger. Op het land is hij langzaam in zijn bewegingen, maar op het ijs is hij vlug en hij is een uitstekend zwemmer. Hij heeft dan ook zwemvliezen tusschen de teenen. Zijn voedsel bestaat uit visch en andere waterdieren. Hij kan in gevangen staat gemakkelijk in leven worden gehouden.

Jachthond. De trouwe hulp van den jager. Men noemt hem ook wel „staande hond", omdat hij, als hij 't wild heeft geroken, dan plotseling blijft staan en zoo, den jager waarschuwt, dat er wild in de nabijheid is. Er zijn verschillende soorten van staande honden, de Duitsche, de Engelsche, enz. Men zegt dat de Spaansche de beste is; hij is zekerder, gewilliger en beter te dresseeren dan iedere andere soort.

Sluiten