Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kakatoe.

Kalkoen.

Kameel.

Kakatoe. De kakatoe behoort tot de familie der papegaaien en is een van de fraaiste en meest zeldzame soorten. Die op deze afbeelding wordt genoemd de driekleurige gekuifde' kakatoe Deze kuif bestaat uit tien gepunte veeren, die, als de kuif is opgericht, afzonderlijk van elkaar staan. De kakatoe is een van de leerzaamste papegaaien.

Kalkoen. Kent ge den kalkoen wel? Op vele boerderijen houdt men hem, evenals de kippen, als huisdier. De kalkoenen behooren eigenlijk thuis in N.Amerika, waar ze in groote troepen in 't wild leven en waar het prachtige dieren zijn. Na de ontdekking van Amerika zijn ze al heel gauw naar Europa overgebracht. Op het plaatje is een pronkend mannetje afgebeeld, dat met uitgespreiden staart zoo deftig kan stappen. De lange, slappe kam slingert hem over den snavel.

1 Kameel. De hier afgebeelde kameel is de Arabische dromedaris (éénbultige kameel). De dromedaris,' die over 't algemeen slanker gebouwd is dan de tweebultige kameel, wordt voornamelijk als rijdier, de tweebultige kameel als lastdier gebezigd. Bij tochten door de woestijn zijn deze dieren den mensch van groot

nut. Ze drinken veel water opeens, dat dan in watercellen in

2 de maag bewaard wordt, zoodat " zij het dagenlang zonder drinken kunnen uithouden. Dat versmachtende reizigers de kamee-

len dooden om ook van dit water te drinken is onaannemelijk.

Sluiten