Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Karper.

Kat.

Kemphaan.

Karper. De karper is een zoetwatervisch, die een 500 jaren geleden uit Zuid-Europa naar Noordelijker streken is overgebracht. Hij komt in alle zoetwater voor en heeft een taai leven. In nat gras gepakt, kan hij dagen lang in leven worden gehouden, waarbij men hem kan voeden met in melk geweekt brood. Karpers kunnen wel 200 jaar oud worden.

Kat. Van dit dier behoeft weinig verteld te worden. Dat het ons van de lastige muizen bevrijdt en graag eens wat van de melk snoept, is algemeen bekend. Hebt ge wel eens een jong katje in den spiegel'laten zien? 't Is vermakelijk, hoe het diertje telkens om den rand van den spiegel gluurt om te trachten het katje, dat het daar aanwezig meent te zien. te vangen.

Kemphaan. Een vogel, die zijn naam ontleent aan zijn vechtlust. Zooals uit de afbeelding blijkt, is hij een steltlooper. Hij is zoo groot als een tortelduif; zjjn veerenpak is bruin en grijs gekleurd. Het mannetje draagt in voorjaar en zomer een kraag van lange vederen, die hij kan opzetten. Hij komt des zomers in ons land voor, in lage moerassige streken. Des winters trekt hij gewoonlijk naar Zuidelijker oorden, maar soms blijft hij ook hier overwinteren.

Sluiten