Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kever. Kevers komen overal óp aarde voor, in allerlei grootte en kleur, levende in 't water of op 't land. Er is zeker geen dierenorde, waarvan er zooveel soorten bestaan als die van de kevers of torren, zooals ze ook wel genoemd worden. Het zijn z.g. schildvleugelige insecten, ze zijn n.1. in 't bezit van hoornachtige dekschilden, waaronder de doorschijnende vleugels verborgen zfin. Vele keversoorten zijn schadelijk. Sommige zijn, waar ze zich voeden met schadelijke insecten, slakken, enz. als nuttig te beschouwen.

Kievit. In ons land komt de kievit vooral in de lage, waterrijke streken van Friesland veel voor. In 't voorjaar legt het wijfje eieren, die zeer smakelijk 1 zijn en met hooge prijzen worden betaald. Ieder jaar worden er tienduizenden van deze kievitseieren geraapt en gegeten ; vele menschen maken daardoor een ' mooie bijverdienste.

Kever.

Kievit.

Koekoek. Deze vogel onderscheidt zich van andere hierin, dat hij geen nest bouwt. Het wijfje legt haar eieren in het nest Van andere, bij voorkeur kleinere vogels, als roodborstjes, grasmusschen, enz. Evenals de kievit, dankt ook de koekoek zgn haam aan zijn geroep. Van Apiil tot half Juli klinkt af en toe zijn geroep „köe-koek", dat hij soms tot vijftig maal herhaalt. Ook de koekoek is een insectenetende en dus nuttige vogel.

Koekoek.

Sluiten