Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• Marter.

Marter. De marter is een klein, maar bloeddorstig dier met een slank en lenig lichaam. Men onderscheidt den boommarter en dén huis- of steenmarter. De eerste houdt zich bij voorkeur op in de bosschen, de laatste heeft zijn verblijf in de nabijheid der woningen en is 'n gevreesde kippendief Beide zijn bruin van kleur. Bovendien behooren tot de marterachtigen de bunzing, des wezel, het hermelijn en het sabeldier. Sommige dezer dieren zijn zeer gezocht om hun pels.

Meeuw. De meeuw is een zwemvogel — zij bezit zwemvliezen — maar tevens uitstekend vliegster. Haar lange spitse vleui gels stellen haar in staat snel en a lang achtereen te vliegen. De n meeuwen zijn roofvogels en voe| den zich met visschen, weekdie| ren, enz. Gedurig bovennet wa1 ter heen en weer vliegend weten | ze hun prooi plotseling te bemachtigen. Komen ze ver ach1 ter de kust in het binnenland, dan geldt dit als voorbode van storm.

Mieren. Deze diertjes zijn bij ieder bekend; ze worden den luiaards tot voorbeeld gesteld. Er zijn wel 900 soorten mieren. Wist ge dat wel? Ze leven in maatschappijen bijeen. Zoo n maatschappij bestaat uit enkele gevleugelde mannetjes en wijfjes en uit een menigte ongevleugelde werkmieren. De hier levende soorten zijn klein; in de tropen komen vrij groote soorten voor. Zij voeden zich met vruchten, maar ook met insecten of hun larven.

Mieren.

Meeuw.

Sluiten