Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Muskusdier. Van dit dier is afkomötig het onderden naam muskus bekende parfum. Het is een uiterst schuw dier ter grootte van een ree en komt voornamelijk voor in de gebergten en op de hoogvlakten van Centraal Azië. De muskus wordt door de mannelijke dieren afgescheiden uit een huidplooi aan de buikzijde van 't lichaam.

Naaldvisch. De naaldvisschen zijn kleine zeevisschen met een dun, langgerekt lichaam. De bek is ook tot een buis verlengd en heeft, geopend, den vorm van een trompet. Tanden bezitten de dieren niet. Ze voeden zich met vischkuit, wormen en andere kleine dieren. Een eigenaardigheid is nog, dat de eieren worden meegedragen door het mannetje in een eierzak, die zich onder aan de staartzijde bevindt. De naaldvisschen worden ook. op onze kusten gevangen.

Nachtegaal. De meest geliefde en de beste van onze gevleugelde zangers is de nachtegaal. Hij onderscheidt zich van andere zangvogels hierdoor, dat hij meest 's avonds laat en 's morgens zeer vroeg zich laat hooren. De nachtegaal is een trekvogel, die in ons land verblijf houdt van April tot September. Na den langsten dag laat hij zich in den regel niet meer hooren.

Muskusdier.

Naaldvisch.

Nachtegaal'.

Sluiten