Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nachtzwaluw. (

Narwal.

Nautilus

Nachtzwaluw. Zooals de naam aanduidt, is dit een vogel die bij nacht vliegt. Overdag houdt ze zich schuil. Als de schemering valt, vliegt zij uit en vangt al vliegende haar prooi, bestaande uit insecten. Men noemt dezen vogel ook wel geitenmelker, in verband met het ongegronde volksgeloof, dat hij 's nachts de uiers van geiten en koeien leegzuigt. De nachtzwaluwen nestelen meestal in kuilen in den grond. Het wijfje legt slechts twee eieren.

Narwal. Ook wel genoemd de zee-eenhoorn. De narwal is 'n zee-zoogdier, evenals bv. de dolfijn en de walvisch. 't Dier leeft in de Noordelijke poolzeeën.Dennaam zee-eenhoorn

ontleent het hieraan doordat zich bij de mannetjes een der bovenkaakstanden zeer sterk ontwikkelt. Die tand is naar voren gericht, heeft 'n schroefwijze gegroefde oppervlakte

en kan wel 6 meter lang worden. De wijfjes hebben dezen tand niet. Een volwassen narwal is wel 6 meter lang.

Nautilus. Dit is de naam van een eigenaardig weekdier, dat alleen de warmere zeeën bewoont, voornamelijk den Indischen Oceaan. Het dier heeft een schelp, die spiraalsgewijs gröoter wordt. De schelp bestaat n.1. uit verschillende telkens grooter wordende kamers, ■waarvan 't dier alleen de laatstgevormde bewoont. De middenschotten hebben openingen, waardoor tot aan den oorsprong der spiraal 'n draad loopt, waarmee 't dier aan de schelp vastzit.

Sluiten