Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Panter.

Papegaai. ,

Parelhoen.

Panter. De panter is iets grooter dan de luipaard en leeft als deze in Afrika en Zuidwestelijk Azië. Zijn oranje-gele pels is bedekt met ringvormige of volle zwarte vlekken. Hij is zeer vlug en lenig en kan uitstekend klimmen. Zijn bloeddorstigheid is groot. Niet zelden doodt hij een dertigtal schapen of geiten achtereen om hun bloed. Grootere dieren durft hij meestal niet aan en voor den mensch is hij eveneens bang, behalve wanneer hij gewond of hongerig is.

Papegaai. De papegaai is 'n uitheemsche vogel, die hier te lande slechts in gevangen staat voorkomt. De hier afgebeelde is de gewone grauwe papegaai, die afkomstig is uit West-Afrika. Gemakkelijk kan men dit dier temmen en leeren woorden na te spreken. Deze soort papegaaien is sober grijs gekleurd, uitgezonderd de staartvederen, welke rood zijn. Er zijn echter verschillende andere soorten, die zeer levendig gekleurd zijn. Over 't algemeen kan de papegaai zeer oud worden, soms wel 100 jaar.

Parelhoen. Ook het 'parelhoen is hier niet inheemsen. Het wordt hier alleen in tammen staat aangetroffen; in West-Afrika en Amerika komt het in 't wild voor. Het dier heeft een . grijsachtig blauw gekleurd veerenpak, dat met een groot aantal schitterend witte vlekjes, als met parelen, is bezaaid. Vandaar de naam. Voordeel levert het houden van parelhoenders niet op.

Sluiten