Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pelikaan.

Pluvier.

Raaf.

Pelikaan. Dit dier i* de grootste van alle zwemvogels. Het wordt gevonden in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en ZuidEuropa, en heeft zijn verblijf aan de groote rivieren, bij meren en aan de zeekusten. De pelikaan verstaat uitstekend de kunst van visch te vangen. Hij draagt zijn buit mee in 'n vliezigen zak, dien hij onder den snavel en aan de keel bezit. Uit dezen zak, die, geheel gevuld, wijd uitstaat, worden ook de

jongen gevoederd.

Pluvier. De pluvieren (ook wel plevieren genoemd) zijn vogels, die in verschillende soorten over de gansche wereld verspreid zijn. De pooten zijn Vrij hoog, zoodaVze met eenig recht steltloopers genoemd kunnen worden. Het liefst houden ze zich op in vlakke, lage landen, aan de oevers van rivieren, enz. De vogels komen, wat gewoonten enz. betreft, vrijwel met de kieviten overeen. In ons land kent men : goudpluvier of wilster, strand- en kleine pluvier.

Raaf. Een zwartgevéderde vogel, en een der grootste soorten van de z.g. raafachtigen, waartoe b.v. pok de kraaien en de eksters ' behooren. De raaf komt ook in" ons land, zij het vrij zeldzaam, voor, meestal waar in de nabijheid van heidevelden hoog geboomte is en in weinig bezochte Vlakten. De vogel voedt zich voornamelijk met wormen, larven, rupsen en ander dierlijk voedsel. Hoewel hij een leelijk krassend geluid geeft, behoort hij tot de zangvogels.

Sluiten