Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rat. Behalve de muis kan ook de rat het den mensohen in de woningen, pakhuizen, enz. vrij lastig maken. De rat komt meestal niet in zoo grooten getale voor als de muis, maar is grooter, kan meer schade doen en laat zich ook niet zoo ge¬

makkelijk vangen, uoor veie vui- ^ ken, b.v. doordeChineezen.wor- den'de ratten gegeten.

Ratelslang. Dit gevaarlijke dier komt voornamelijk voor in Amerika. Men heeft het dezen naam gegeven naar aanleiding van het ratelend geluid, dat het kan voortbrengen met een zich aan den staart bevindend voorwerp, 't welk gevormd wordt door een aantal hoornachtige ringen, die bij de jaarlijks drie a vier maal plaats hebbende vervellingen achterblijven. Dit ratelen kan op vrij 'verren afstand gehoord worden, maar dient zelde» als waarschuwing, want de ratelslang wacht onbe'■' wegelijk, ineengekronkeld liggend, tot een prooi in de nabijheid komt, schiet dan plotseling er op af en brengt met hare giftanden den doodelijken beet toe. De ratelslangen kunnen wel 2 meter lang worden.

Reiger. De reiger is een steltlooper, die veel overeenkomst heeft met den ooievaar. Hij bouwt zijn nest in boschrijke streken op boomen, maar zoekt 'zijn voedsel in meren en rivieren en in moerassige landen. Dat voedsel bestaat hoofdzakelijk uit Visch, maar ook uit kikvorschen, slakken, wormen en insecten.

Rat

Ratelslang.

Reiger.

Sluiten