Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rendier.

Rhinoceros.

Roek.

Rendier. Het rendier is 'n zeer nuttig dier voor de Laplanders, die er groote kudden van houden. Zij dienen als trekdieren, leveren goede melk, terwijl hun vleesch zeer smakelijk is. Van de huid maakt men leer, kleeren, pelswerk; van de darmen touw, van de beenderen wapens en gereedschappen. Uit het vet bereidt men kaarsen en zalf. Zoowel de wijfjes als de mannetjes dragen 'n gewei, waarmee ze hun voedsel, mos, onder de sneeuw weg graven.

Rhinoceros. Ook wel neushoorndier, genoemd naar den hoorn, dien het op den neus draagt. Het is een planteneter. De huid is zeer dik, zoodat zelfs kogels er vaak op afstuiten. Men onderscheidt den Indischen rhinoceros, die 'n lengte van 3y2 meter en een hoogtè van 1.70 meter bereikt, en den Afrikaanschen rhinocerps, die iets kleiner is. De neushoorn kan wel 60 cM. groot worden en vormt een geducht wapen voor het dier.

Roek. De rOek komt in uiterlijk vrijwel overeen met de kraai, is evengroot als deze, maar heeft een langeren en minder gebogen snavel. Hier te lande wordt hij wel vervolgd, maar ten onrechte, want de roek voedt zich met wormen, insecten, veldmuizen, enz. en is dus een nuttige vogel. In Engeland waardeert men hem beter. Men ziet daar wel honderden roeken bijeen nestelen in 't hooge geboomte. Zulk 'n plaats wordt ropkery genoemd.

Sluiten