Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rog. De roggen vormen 'n bekendegroepzeevisschen.waarvan er onderscheidene soorten . bestaan. Zij bezitten een plat, kort en breed lichaam, dat, den langen dunnen staart niet meegerekend, nagenoeg den vorm van een ruit heeft. Wanneer zij zich voortbewegen, dan flappen zij met hun breede, platte zijden . door het water, zooals een groote vogel zich door de lucht beweegt met zijn vleugels. Sóm- I mige roggensoorten worden wel over de 2 meter lang en 100 , pond zwaar.

Roodborstje. Het roodborstje is 'n aardig zangvogeltje, dat zijn naam ontleent aan de geelach- < tig roode kleur van den kop, \ de keel en een gedeelte van de t borst. Op den rug is 't diertje j rossig geel en olijfgroen. Hetis een nuttige vogel, die voorna- , melijk leeft van wormen, insec- i ten en rupsen. Zijn gezang is een streeling voor het gehoor. Hij bouwt zijn nest op den grond, in een slootswal of er vlak boven in een hollen boomstam; het wijfje legt daarin 4 a 7 gespikkelde roodachtige eitjes.

Sabeldier. Het sabeldier behoort tot de familie van de marters, wezels, bunzings, enz. Men vindt het voornamelijk in Siberië en er wordt veel jacht op| gemaakt om zijn kostbaren pels.' De kleur daarvan is donkergrijs,, bleekrood, bruin of zwart. De donkere, dicht behaarde pelzen zijn het meest gewild. Ook heeft men witte sabeldieren, welker pels om hunne zeldzaamheid duur verkocht wordt.

Rog.

Roodborstje.

Sabeldier.

Sluiten