Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spreeuw. Een welbekende vogel, die hier te lande veel gevonden wordt. Hij is een trekvogel, maar ook brengt hij hier wel den winter door. Hijvvoedt zich meest met insecten, maar ook wel met vruchten, bessen en zaden. Het mannetje zingt aardig en bootst wel eens de geluiden van andere vogels na. Zelfs kan men het, mits zeer jong gevangen, leeren fluiten en een enkel woordje spreken.

Sprinkhaan. Er zijn ver- ^ schillende soorten van sprinkhanen. Die, welke hier is afgebeeld, is onze inlandsche sprinkhaan. De lange achterpooten stellen hem tot springen in staat. Evenals de krekel verraadt hij zijn tegenwoordigheid door een sjirpend geluid. De sprinkhanen zijn schadelijke dieren, doordat zij zich aan de gewassen van veld en akker te goed doen. Waar zij in grooten getale voorkomen (b.v. de treksprinkhaan in Zuidelijke landen) is dikwijls hunne tegenwoordigheid een ware ramp voor de landstreek.

Steekvlieg. Een klein, gevleugeld, bloeddorstig insect, dat in het najaar zeer lastig kan worden met zijn vinnige steken. Er wordt beweerd, dat het alleen de mannetjes zijn, die steken. Ook zegt men wel, dat het wrijven met een stukje zuren appel op de wond pijnstillend werkt. Er zijn verschillende soorten van steekvliegen. De muskiet is er ook een van.

Spreeuw.

Sprinkhaan.

Steekvlieg.

Sluiten